Your Talent Trein

Your Talent is een talentontdekking en –ontwikkelingsprogramma, voorheen bekend als Kansrijk Edam-Volendam. Talentontdekking en –ontwikkeling zijn van groot belang voor de doelgroep van 4 tot 12 jaar. 

Your Talent biedt één keer per jaar per basisschool van groep 1 tot en met 8 een menukaart met een uitgebreid activiteitenprogramma. Hierin leggen we de nadruk op plezier, spel en verkenning: kinderen moeten worden aangemoedigd om nieuwe dingen uit te proberen zonder angst voor mislukking. 

Elke basisschool kiest op basis van de menukaart een programma op maat, aansluitend bij het curriculum van de school. Daarbij mogen per onder-, midden- of bovenbouw minimaal 3 en maximaal 4 activiteiten worden gekozen, waarvan er 2 op het fysieke gebied en en 1 a 2 in een van de andere leergebieden

Collega’s van de verschillende bouwen van de basisscholen hebben hierover zelf overleg en kiezen gezamenlijk. We vragen scholen wel om zelf op de doorlopende leerlijn en keuzes uit voorgaande jaren te letten.

Mocht de wens bestaan om rekening te houden met bepaalde thema’s binnen de lessen uit de Your Talent trein, geef dit dan gerust aan!

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw