Wie zijn wij?

Your Talent is ontstaan uit een samenwerking tussen Stichting Club- en Buurthuiswerk (CBW), de Sportkoepel (SK) en Team Sportservice (TSS). Samen bieden de organisaties diverse soorten activiteiten aan binnen de gemeente Edam-Volendam en streven naar meer overzicht in al deze activiteiten die voor de jeugd en jongeren worden aangeboden. Hierbij zijn er tal van kansrijke mogelijkheden die voor jongeren kunnen bijdragen aan hun talentontwikkeling. Your Talent heeft een opdracht van de gemeente Edam-Volendam om activiteiten onder schooltijd en tijdens de vakantie te organiseren. Door de bundeling van krachten , kunnen daarbij ook alle sportieve en culturele activiteiten binnen de gemeente op een rij gezet worden en kunnen alle jongeren binnen die activiteiten zien waar hun talenten liggen of juist nieuwe hobby’s ontdekken.

Samenwerking met scholen, verenigingen en bedrijven

Vanuit Your Talent wordt er veel samengewerkt met alle scholen binnen de gemeente; zowel alle basis- als middelbare scholen. Samen met deze scholen kan worden bekeken welke behoeftes er onder de kinderen en jongeren zijn en kan daarop worden ingespeeld. Verder is er veel samenwerking met alle (sport)verenigingen, ouders, bedrijven en uiteraard met de jeugd zelf. We organiseren samen met hen de activiteiten. Zo kan ook op deze plek alle complete informatie komen te staan met alle activiteiten die al georganiseerd worden en kan er worden kortgesloten waar verdere behoeftes liggen. Door samen te werken met bedrijven, kunnen er ook stageplaatsen worden gecreëerd en ontstaat er de mogelijkheid voor jongeren om zelf een activiteit te organiseren.