Het Alliantiebestuur

Het Alliantiebestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de Alliantie Kansrijk en het Platform voor Talentontwikkeling. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een zgn. statuut. De bestuursleden zijn allen op vrijwillige basis actief en hebben allen een sterke sociale antenne, bestuurlijke ervaring en de wil tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij zijn verenigd in de wil om vanuit Sport-Koepel en CBW Edam-Volendam de Alliantie Kansrijk tot een succes te maken. Dat kan uiteraard niet zonder een verantwoord financieel beleid, een marketingbeleid en een stimulerend personeelsbeleid.

Het bestuur van de Alliantie Kansrijk bestaat uit:

Dhr. Drs. Loege Schilder – Voorzitter / Voorzitter Stichting Sportkoepel Edam-Volendam
Dhr. Fred de Boer – Penningmeester / Penningmeester Stichting CBW Edam-Volendam
Dhr. Evert Karregat – Algemeen lid / Voorzitter Stichting CBW Edam-Volendam
Dhr. Piet Kes – Algemeen lid / Algemeen Bestuurslid Stichting Sportkoepel Edam-Volendam

Heeft u informatie voor of vragen aan het Alliantiebestuur? Dan kunt u deze insturen naar info@kansrijkedamvolendam.nl of via de post naar W.J. Tuijnstraat 15, 1131 ZH te Volendam.

Onze medewerkers
Het Platform voor Talentontwikkeling bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Jera van Gelder
Programmamanager Inhoud – Programmabureau Platform voor Talentontwikkeling
Directeur CBW Edam-Volendam
T. 0299 363328
E. jera@cbwedamvolendam.nl

Bianca Vos
Manager Uitvoering Cognitief, Creatief en Techniek
Programmeur PX/CBW Edam-Volendam
T. 0299 363328
E. bianca@cbwedamvolendam.nl

Wayne Neijhorst
Manager Uitvoering Fysiek
Assistent Operationeel Manager Sport-Koepel
T. 0299 324650
E. w.neijhorst@sport-koepel.nl

Ronald Hein
Manager Gespecialiseerd Jongerenwerk
Voorzitter Stichting L!NK Volendam
T. 06 33203157
E. ronald@linkprojecten.nl

Onder het Platform voor Talentontwikkelingen zijn de uitvoeringsorganisaties van zowel Sport-Koepel als CBW Edam-Volendam momenteel belast met de uitvoering van het basisaanbod. Voor meer informatie over de afzonderlijke uitvoeringsorganisaties verwijzen wij u naar de eigen website van Sport-Koepel (www.sportkoepel.com) en/of CBW Edam-Volendam (www.cbwedamvolendam.nl).

Relatie met de gemeente

Zowel Sport-Koepel als CBW Edam-Volendam is een zelfstandige organisatie. De gemeente Edam-Volendam betaalt de Alliantie Kansrijk voor de te leveren (aantallen) prestaties, producten en/of diensten. Dit kan zijn middels een subsidiebeschikking of via een uitvoeringsovereenkomst als gevolg van een aanbestedingsprocedure. Daarnaast behaalt zowel Sport-Koepel als CBW Edam-Volendam ook eigen inkomsten uit het organiseren van diverse (sportieve) activiteiten en via partnerships met andere organisaties.

Stagemogelijkheden

Stages maken tegenwoordig een belangrijk deel uit van een opleiding: zo’n 30% van de opleidingstijd. En dat is ook wel te verwachten als gevolg van het competentiegericht leren. De verantwoordelijkheden die de stagiairs bij Sport-Koepel en/of CBW Edam-Volendam in hun praktijkopdrachten en functionele stage krijgen zijn echt. Ze maken geen papieren opzetjes waar nooit iets mee gebeurt, maar ze zijn daadwerkelijk aan de slag. De evenementen die ze organiseren, de concepten die ze bedenken, de (beleids-)plannen die ze ontwikkelen. Ze worden allemaal daadwerkelijk uitgevoerd of toegepast.

Tijdens jouw stage bij Sport-Koepel en/of CBW Edam-Volendam gooien we je natuurlijk niet zomaar in het diepe! Je wordt gekoppeld aan een buddy en je wordt intensief begeleid door een ervaren stagebegeleider uit onze organisatie. Deze stagebegeleider is jouw eerste aanspreekpunt en het eerste aanspreekpunt voor jouw opleiding. Hij/zij helpt je met het vaststellen van je stagedoelen en de opdrachtformuleringen en beoordeelt jouw werk. Tijdens overlegmomenten met medestagiairs krijg je de kans om ervaringen uit te wisselen.

Zie jij voor jezelf mogelijkheden bij onze organisatie? Neem dan contact op met Leroy Teunis via 0299 324650 of l.teunis@sport-koepel.nl v.w.b. Sport-Koepel of met Bianca Vos via 0299 363328 of bianca@cbwedamvolendam.nl v.w.b. CBW Edam-Volendam.