Wij zijn Your Talent

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Door hen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen, kunnen we een betere wereld creëren voor iedereen. Your Talent biedt een uitgebalanceerd programma waarmee alle kinderen en jongeren hun talent kunnen herkennen en dit talent verder kunnen ontwikkelen.

Talentontwikkeling

Het doel van Your Talent is om activiteiten binnenschools en in de schoolvakanties aan te bieden, waarbinnen kinderen hun interesses kunnen ontdekken, hun (zelf)bewustzijn vergroten, talenten ontdekken en meer leren over zichzelf en datgene wat zij belangrijk vinden in het leven en wat ze écht leuk vinden.

 Your Talent is een talentontdekking en –ontwikkelingsprogramma. Talentontdekking en –ontwikkeling zijn van groot belang voor de doelgroep van 4 tot 12 jaar. Kinderen hebben de mogelijkheid om in deze belangrijke levensfase talenten te verkennen en te ontwikkelen, waardoor ze een stevige basis kunnen leggen voor hun toekomstige groei en succes. Door onze activiteiten aan te bieden binnen de scholen bereiken we elk kind in de gemeente.

Your Talent biedt één keer per jaar per basisschool van groep 1 tot en met groep 8 een menukaart met een uitgebreid activiteitenprogramma. De activiteiten bestaan uit verschillende sporten, spelvormen, kunstvormen, technische activiteiten en creatieve en leerzame activiteiten. Alle activiteiten zijn onderverdeeld in de 4 leergebieden fysiek, creatief, technisch en cognitief. Tijdens elke activiteit wordt aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

 In het programma leggen we de nadruk op plezier, spel en verkenning. Kinderen moeten worden aangemoedigd om nieuwe dingen uit te proberen zonder angst voor mislukking. Dit stelt hen in staat om te ontdekken waar ze van nature goed in zijn en wat hen enthousiast maakt. We starten elk aanbod met een kennismaking les ‘Your Talent’ waarin aandacht wordt besteed aan hoe een leerling invloed kan hebben op de eigen ontdekkingsreis naar het eigen talent en geluk.

 

Schoolvakanties 

Your Talent Holidays organiseert elke schoolvakantie activiteiten voor iedereen. De activiteiten zijn in vier groepen: fysiek, technisch, creatief en cognitief. Bij alle activiteiten wordt rekening gehouden met de ontwikkeling en gevoelens van het kind. Tijdens de vakantiecursussen leren jongeren de basis van een vakgebied. Daarna gaan ze stap voor stap verder met moeilijkere dingen. Zo kunnen ze na een week of meer weten of ze een activiteit leuk vinden. Daarna kunnen ze lid worden van een organisatie in de gemeente om hun talent verder te ontwikkelen.

Your Talent Holidays voor 4-12 jaar én 12-18 jaar organiseert aan het begin van elke schoolvakantie in de grootste kernen van de gemeente een Your Talent HoliDAY. Deze dag is vrij toegankelijk. Hier zijn allerlei leuke fysieke, technische, creatieve en cognitieve activiteiten te doen. Lokale partijen, verenigingen en aanbieders gaan de activiteiten vormgeven en uitvoeren. Your Talent heeft hierbij een coördinerende rol.

 

Talentenspreekuur

Om kinderen en jongeren na de kennismaking met hun talent de kans te geven door te ontwikkelen in het naschoolse aanbod, organiseren wij 1 keer per maand een talentenspreekuur. Hier krijgen zij alle informatie over het aanbod in de hele gemeente en kunnen zij bespreken waar en hoe zij zich verder willen ontwikkelen in hun talent. Wij helpen ze om bij de vereniging of organisatie te komen die het meeste aansluit bij het talent en de interesse.

Ook interessant…

Het Zomervakantie Programma

Het Zomervakantie Programma

Tijdens de zomervakantie wordt er weer een hoop georganiseerd voor de jeugd in de gemeente Edam-Volendam. Zie...

Het Meivakantie Programma

Het Meivakantie Programma

Tijdens de meivakantie wordt er weer een hoop georganiseerd voor de jeugd in de gemeente Edam-Volendam. Zie...