BSP project ‘Out of the Box’

Jezelf zijn; het klinkt zo logisch en ook zo makkelijk. Toch is dit lang niet altijd zo vanzelfsprekend. Kinderen en volwassenen ervaren in het dagelijks leven vaak een hoop weerstand en druk wanneer zij zichzelf willen zijn. Groepsdruk kan er voor zorgen dat je jezelf anders voor gaat doen dan wie of hoe je eigenlijk bent. En dat is natuurlijk niet de bedoeling! Jezelf durven zijn is ontzettend belangrijk. Wanneer je jong bent maar zeker ook wanneer je volwassen bent. Daarom is Kansrijk Edam-Volendam een nieuw project gestart. Onder de paraplu van de Billy Sport lessen is nu een nieuw project opgestart genaamd: Out of the Box. Kansrijk Edam-Volendam bundelt voor dit project zijn krachten met de Sportkoepel en CBW en verzorgen een serie lessen voor de schoolgaande jeugd om ze op een speelse en sportieve manier bewust te laten worden van zichzelf.

Dit project is een onderdeel van de reeds bestaande Billy Sport Project, vernoemd naar de mascotte van de Sport-Koepel. Dit project is van oorsprong gestart om de groepen 5 t/m 8 gymlessen te geven, verzorgd door een professional uit de sportwereld. Sinds vorig jaar zijn deze lessen niet alleen specifiek gericht op sport maar worden ook maatschappelijke thema’s meegenomen en daarin worden het sportieve en culturele aspect gecombineerd. De basis voor het fysieke deel van deze lessen is de brede motorische ontwikkeling van de kinderen. Dit wordt gedaan op basis van onder andere het Athletic Skills Model. Dit model heeft een visie waarin spel en plezier gekoppeld zijn aan motorisch leren met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie. Nu er steeds meer vakleerkrachten werkzaam zijn binnen de gemeente worden ook zij steeds meer betrokken bij de lessen qua planning en betrokkenheid op het gebied van de inhoud van de les.

“Groepsdruk en alles wat daarbij komt kijken komt veelvuldig voor en daar proberen we de kinderen wat over te leren.”

Wij hebben Fiona Scherpenzeel, consulent sportstimulering, van de Sportkoepel benaderd en haar een aantal vragen gesteld over het het Billy Sport Project en het Out of the Box project.

Hoe lang worden de Billy Sport lessen al gegeven?
Sinds 2009. Eerst was het een programma waarbij specifieke sporten werden gegeven zoals wielrennen, basketbal en atletiek. Sinds drie jaar is het niet meer sport specifiek en zijn we bezig met breed motorisch ontwikkelen.

Wat houden de lessen precies in en wat is het doel er van?

De BSP-lessen is een serie van drie lessen, waarin altijd een maatschappelijk doel in de les naar voren wordt gebracht. Op deze manier vervlechten wij vanuit Sport-Koepel het fysieke deel met een maatschappelijk doel in de les. Vanuit CBW wordt de culturele les (de derde) met hetzelfde maatschappelijke doel vervlochten zodat een doorlopende lijn ontstaat.

Kun je ons iets meer vertellen over het Out of the Box project?
Vanuit Kansrijk gaan wij in dit blok, durend van januari tot juni, langs alle scholen om drie lessen aan te bieden. De BSP-lessen worden verzorgd van de Alliantie Kansrijk. In samenwerking met Sport-Koepel en CBW worden drie lessen verzorgd. Twee fysieke lessen en 1 creatieve les. De fysieke lessen worden ontworpen en uitgevoerd door Sport-Koepel, de creatieve les wordt vanuit het CBW ontworpen en uitgevoerd.

Hoe zien de lessen er uit?
In de fysieke lessen maken wij gebruik van verschillende impliciete leer theorieën, zo willen wij de leerlingen (on)bewust dingen leren die zij zowel fysiek als maatschappelijk verder laten groeien en die zij niet alleen kunnen gebruiken tijdens de gymlessen. Zo hebben wij ook een spel bedacht, waarin gevisualiseerd wordt wat meningen met iemand kunnen doen.

Waarom is er gekozen voor het onderwerp: durf jezelf te zijn?

In de gemeente zijn er altijd bepaalde maatschappelijke situaties die spelen. Groepsdruk en alles wat daarbij komt kijken komt veelvuldig voor en daar proberen we de kinderen wat over te leren. In overleg met de scholen, vakdocenten en overige partijen is gekeken welke maatschappelijke situatie wij dit blok het beste aan konden halen. Zo hebben wij in overleg met de vakdocenten een stukje rots en water laten terugkomen in de lessen.

Rots en water training is een wetenschappelijk bewezen methode om de weerbaarheid van kinderen te vergroten door ze te laten geloven in hun eigen kracht en tegelijkertijd anderen met respect te behandelen.

Het Out of the Box project duurt nog tot juni en wij hopen dat alle kinderen na dit project voldoende vertrouwen hebben gekregen om volledig zichzelf te durven zijn en anderen te respecteren.

Ook interessant…

Het Meivakantie Programma

Het Meivakantie Programma

Tijdens de meivakantie wordt er weer een hoop georganiseerd voor de jeugd in de gemeente Edam-Volendam. Zie...